استعدادیابی ورزشی

پیکرسنجی

پیکرسنجی ارزان ترین و علمی ترین راه استعدادیابی جسمانی در ورزش است، که در آن با شناسایی افراد مستعد در یک رشته خاص ورزشی می توان از آنها به عنوان سرمایه های ورزشی کشور یاد کرد و از هدر رفتن سرمایه های ورزشی کشور جلوگیری کرد.

خدمات و نتایج پیکرسنجی

 • استعدادیابی ورزشی برای تمام سنین 6 سال به بالا
 • امتیازدهی در 44 رشته ورزشی برای پسران و 34 رشته ورزشی برای دختران ( با توجه به وضعیت بدنی و سن فرد)
 • تعیین شاخصه های بلوغ و تخمین قد نهایی با توجه به سن استخوانی
 • تخمین استقامت قلبی و عروقی و دستگاه تنفسی
 • تعیین تیپ دقیق بدنی یا سوماتوتایپ
 • مشخص نمودن درصد چربی دقیق بدن
 • مشخص نمودن ضریب بیماری های متابولیک
 • مقایسه شاخصه های بدنی با نرم جامعه

ابزارهای پیکرسنجی

وسایل مختلفی در پیکرسنجی مورد استفاده قرار می گیرد. از ویژگی های مهم این وسایل اندازه گیری این است که استاندارد و معیارهای خاصی در ساخت آنها به کار گرفته می شود تا دقت کار سنجش تضمین گردد. وسایل اصلی در پیکرسنجی عبارت است از:

 • کالیپر چین پوستی: برای اندازه گیری ضخامت چین های پوستی
 • کالیپر استخوانی: برای اندازه گیری پهناهای استخوانی
 • متر نواری پیکرشناسی: برای اندازه گیری دورهای بدن
 • آنتروپومتر: برای اندازه گیری قطرهای قدامی خلفی و عرضی بدن
 • اندازه گیری قد: اندازه گیری قد کشیده عبارت از حداکثر طول عمودی از کف زمین تا بالاترین نقطه سر (ورتکس) می باشد. البته قبل از قرار دادن صفحه سنج بر روی این محل سر باید مطمئن شویم که سر ورزشکار در وضعیت مناسبی قرار دارد.
 • اندازه گیری وزن بدن: بهترین حالت این است که وزن بدن با یک ترازوی دقیق و کالیپر شده و با دقتی تا حد 100گرم اندازه گیری و ثبت شود. فرد آزمودنی بهتر است با حداقل لباس ممکن بر روی ترازو بایستد.

Website Design: Mobina Yazdani
X