متلب پردازش تصویر

سرفصل کارگاه پردازش تصویر MATLAB

ردیف سرفصل کارگاه پردازش تصویر MATLAB
1
مقدمه ای بر پردازش تصاویر دیجیتال، خواندن و نوشتن فایل های تصویری در محیط متلب
توابع محاسباتی در پردازش تصویر و مدیریت روی تصاویر، هیستوگرام تصاویر دیجیتال
2
بهینه سازی و بهبود تصاویر با تغییر ، یکنواخت سازی و تبدیل هیستوگرام
آشکارسازی و ویژگی لبه در تصاویر، نگاشت ها و فیلترهای حوزه مکان و فرکانس
3
کاربرد تبدیلات حوزه مکان و فرکانس برای رفع نویز و شناسایی موارد ثابت ، اصلاح و بازیابی ، رفع نویز تصاویر با الگوریتم های مختلف
4
مفهوم پردازش تصاویر، بینایی ماشین چیست ، سامانه های بینایی ماشین ، تصویر برداری
5
پیش پردازش، استخراج ویژگی تصاویر ، تصویر دیجیتالی چیست، نمایش تصویر دیجیتالی
6
انواع تصویر، تصاویر اندیس گذاری شده، تصاویر RGB،تصاویر با شدت رنگ
7
اشکال گرافیکی دو بعدی، نوع خطوط، علائم و رنگها، جدول بندی نمودار ها، جعبه های مختصات و برچسب ها
8
پنجره های Figure، زیر نمودار ها، نحوه باز کردن فایل تصویر در متلب، نحوه نمایش تصویر در متلب
9
نوشتن تصویر در متلب، بریدن قسمتی از تصویر با دستور Imcrop در متلب،قالب های تصویر
10
تصاویر متحرک، قابلیت های تصویر، برچسب گذاری تصویر، بهینه سازی تصاویر، عملیات محاسباتی بر روی تصویر،توابع محاسباتی
11
جمع دو تصویر با هم تابع ، Imadd، تفریق دو تصویر با هم تاب Imsubtract
تقسیم یک تصویر با تصویر دیگرتابع Imdivide،ضرب دو تصویر در هم تابع Immultiply
12
قدر مطلق دو تصویر تابع،Imabsdiff ، متمم تصویر تابعcomplement، ترکیب خطی از تصویر تابع imlincomb، نمودار هیستوگرام، انتخاب ناحیه خاصی از تصویر تابع Bwselect
13
تغییر دو تصویر، رنگی کردن تصاویر باینری ، حذف ناحیه دلخواه از تصویر، پر کردن ناحیه دلخواه از تصویر، نویز در تصویر
14
حذف نویز، آشکار سازی لبه، ویژگی های لبه،عملیات لبه برداری بر روی تصاویر،برخی از الگوریتم های لبه یابی
Website Design: Mobina Yazdani
X