آباکوس مقدماتی

سرفصل های کارگاه  Abaqus مقدماتی

ردیف سرفصل های کارگاه Abaqus مقدماتی
1
مقدمه ای بر روش Finite element
2
معرفی نرم افزار Abaqus و قابلیت های آن
3
معرفی رویکرد های مدل سازی (2D, 3D, axisymmetric)
4
تحلیل تنش خطی
5
تحلیل تنش غیر خطی
6
تعریف خواص مواد
7
بررسی contact، پلاستیسیتی و هندسه غیر خطی
8
تحلیل تنش مجموعه های مونتاژ
9
روش های تولید شبکه و Mesh generation
10
بحث در مورد کدهای طراحی ASD, ASME و …
11
تحلیل حرارتی steady و Transient
12
شبیه سازی پایان نامه ارشد و رساله دکتری با آموزش اباکوس Abaqus
Website Design: Mobina Yazdani
X